Các số điện thoại cần biết

20/10/2016

 

STT

Đơn vị

Số điện thoại

1

Cảnh sát cơ động

113

2

Cứu hỏa

114

3

Cấp cứu

115

4

Sửa chữa điện thoại

119

5

Hướng dẫn sử dụng điện thoại

116

6

Đăng ký gọi quốc tế qua điện thoại viên

110

7

Thử chuông điện thoại

100118

  8

Giải đáp pháp luật

1088-4

9

Hỏi đáp thông tin

1080

10

Dịch vụ nhắn tin mạng di động Vinaphone

141

11

Giải đáp về mạng điện thoại di động Vinaphone

18001091

12

Giải đáp về mạng điện thoại di động Mobiphone

18001090

13

Giải đáp về mạng điện thoại di động Viettel

18008198

14

Lắp đặt nước

3.840.203

15

Lắp đặt điện

2.210.353

Các tin đã đưa ngày: