Công ty lữ hành

03/05/2011

1. Công ty Cổ phần Du lịch Tam Đảo
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 02113.824283


2. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: số 69, đường Lý Bôn, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại:02113.861250 


3. Công ty Đầu tư Xây dựng và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Khu hành chính 8, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.862083


4. Công ty Du lịch và Khách sạn Vĩnh Phúc
Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.861132


5. Công ty TNHH Hải Thủy
Địa chỉ: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 02113.866114


6. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Ngọc Lan
Địa chỉ: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.861470


7. Trung tâm Thương mại Khách sạn, Dịch vụ Du lịch Trưng Vương
Địa chỉ: Khách sạn Hưng hải, khu A hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên

Điện thoại: 02113.856012
 

8. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt
Địa chỉ: số 27 Trần Phú, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.720497.

 

9. Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Du lịch Trường Xuân
Địa chỉ: Khu đô thị Chùa Hà, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.728484.

 

10. Công ty TNHH Du lịch Thanh Long
Địa chỉ: Kim Long, huyện Tam Dương
Điện thoại: 02113.717777

 

11. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Đức Cường
Địa chỉ: số 95 Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.726656.


12. Công ty TNHH Nguyễn Hoàng - Văn phòng Du lịch Tre Việt
Địa chỉ: 168 Nguyễn Tất Thành, thường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.696136


13. Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Việt
Địa chỉ: 297 Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 02113.717065

Các tin đã đưa ngày: