Ngân hàng

04/05/2011

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Vĩnh Phúc
    Địa chỉ: đường Kim Ngọc – phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên
    Điện thoại: 0211.3862648
 
2. Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc
    Địa chỉ: đường Ngô Quyền – phường Ngô Quyền -
thành phố Vĩnh Yên
    Điện thoại : 0211.3862760
    
3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
    Địa chỉ: đường Kim Ngọc – phường Ngô Quyền – 
thành phố Vĩnh Yên
    Điện thoại : 0211.3862648


4. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
    Địa chỉ: số 10, đường Kim Ngọc, 
thành phố Vĩnh Yên 
    Điện thoại: 0211.3720931
   

5. Ngân hàng Maritime Bank Vĩnh Phúc
    Địa chỉ:  số 371, đường Mê Linh, phường Khai Quang,  thành phố Vĩnh Yên
    Điện thoại:  02113.710 899 
 

6. Ngân hàng BIDV Bank Vĩnh Phúc
    Địa chỉ:  số 8, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
    Điện thoại: 02113.862684

7. Ngân hàng  Asia Commercial Bank Vĩnh Phúc
   Địa chỉ:  số 251, đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
   Điện thoại:  02113.728668

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Phúc
   Địa chỉ:  số 6, đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên 
   Điện thoại:  02113.862529

9. Ngân hàng  Đông Á Vĩnh Phúc
   Địa chỉ:  số 79, đường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên 
   Điện thoại:  02113.71 0113

10. Ngân hàng VIB Bank - Chi nhánh Vĩnh Phúc
   Địa chỉ: số 69 Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
   Điện thoại: 02113.597888 
Các tin đã đưa ngày: