Quyết định số 752/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 -2020

16/03/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: