Kế hoạch 1462/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 và kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe”

10/03/2017

File đính kèm