Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

23/10/2013

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: