Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

23/09/2016

 Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 4, Sở Ngoại vụ,
Đường Trần Phú, Khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3717.885 - Fax: 3717.884, Email: huunghi@vinhphuc.gov.vn

 I. LÃNH ĐẠO HỘI

Chủ tịch: Nguyễn Thế Trường

Phó Chủ tịch Thường trực: Đào Xuân Hiền

Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Thúy Lan

Phó Chủ tịch: Phạm Quang Tuệ

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Quang

Thư ký - Ủy viên Thường vụ: Nghiêm Văn Lập

Các tin đã đưa ngày: