Giới thiệu chung

23/09/2016

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC


Trụ sở

Địa chỉ: Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3862.682; Email:
hoictd@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HỘI:

Phó chủ tịch phụ trách: Phạm Thị Kim Dung

Điện thoại : 02113722965

Email :  kimdungctdvp@gmail.com

Phó chủ tịch : TS. Đỗ Văn Khởi

Điện thoại : 0211 3846.584

Email : khoiabk@gmail.com

Uỷ viên thường trực: Nguyễn Quốc Toản

Điện thoại : 0211 3500.494

Email : quoctoanctd@gmail.com


Các tin đã đưa ngày: