Các phòng, đơn vị trực thuộc

16/03/2017

I.  CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC 

1. Văn phòng tỉnh Hội

- Phó phụ trách Văn phòng: Nguyễn Kỳ Anh
Điện thoại: 0914.428.866

- Phòng Văn thư
Điện thoại: 0211 3862.682

- Phòng Kế toán
Điện thoại : 0211 3726.493

2. Phòng Công tác xã hội và Truyền thông

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Trung
Điện thoại: 0989 485 939

Phó trưởng phòng: Đào Văn Hữu
Điện thoại: 0969 607 999

3. Phòng Chăm sóc sức khỏe

Trưởng phòng: Vũ Kiên Kường
Điện thoại: 0985 193 024

Phó trưởng phòng: Trần Văn Vạn
Điện thoại: 02113.712.090

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật

Phó giám đốc phụ trách: Đào Trọng Hiếu
Điện thoại: 0211. 3 720.616

2. Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Ban chỉ đạo

Giám đốc: Nguyễn Thị Xuân Nụ
Điện thoại: 0211 3720.615

Phó giám đốc: Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0977.459.226

Phó giám đốc: Lê Thị Thuý Hòa
Điện thoại: 0989.097.972

Các tin đã đưa ngày: