Giới thiệu chung

23/09/2016

 BAN ĐẠI DIỆN NGƯỜI CAO TUỔI VĨNH PHÚC  

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3721.446

LÃNH ĐẠO BAN:

Trưởng ban: Cao Thành Văn
Điện thoại: 0211.3710331

Phó Trưởng ban chuyên trách: Nguyễn Văn Binh

Điện thoại: đang cập nhật

Phó Trưởng ban: Khổng Thị Bình
Điện thoại: 0211.3728028

Phó chánh Văn phòng: Cao Duy Đạt
Điện thoại: 0211.3721446

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Truyền đạt và có kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp những chủ trương, hướng dẫn công tác của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đến các tổ chức cơ sở Hội và hội viên;

- Căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi và tình hình thực tế của địa phương, tham gia đề suất với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh những chủ trương công tác người cao tuổi ở địa phương;

- Động viên, thúc đẩy các Hội người cao tuổi cơ sở và người cao tuổi thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; tích cực thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh liên quan đến người cao tuổi;

- Thực hiện chức năng quản lý các Hội cơ sở theo các nội dung được quy định trong Điều lệ Hội (tổ chức, sinh hoạt, thi đua, khen thưởng…);

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi ở địa phương và làm báo cáo lên cấp trên (báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và các báo cáo chuyên đề).

Các tin đã đưa ngày: