Giới thiệu chung

24/08/2016

 CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC


Trụ sở

 Địa chỉ: Km 16, Quốc lộ số 2, phường Hùng Vương- thị xã Phúc Yên
Điện thoại: (0211).3870670 - Fax: (0211).3854037 - E-mail: haiquan@vinhphuc.gov.vn

 LÃNH ĐẠO  

Chi cục trưởng: Lê Dũng
Điện thoại: 0211.3871.088
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hồng Việt
Lĩnh vực phụ trách: Hỗ trợ cung câp thông tin cho người nộp thuế; Triển khai hệ thống thu ngân sách bằng phương thức điện tử; Thu thuế, miễn thuế, bù trừ tiền thuế; Công tác kiểm tra sau thông quan thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng; Công tác kế toán, thanh khoản, phúc tập hồ sơ hải quan; Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Quản lý thuế.

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hương
Lĩnh vực phụ trách: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, mã hồ sơ, thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Thủ tục hải quan điện tử; Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm hành chính, quản lý rủi ro, giải quyết vướng mắc. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Nghiệp vụ.

 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hồng Quân
Điện thoại: 0211.3847.746
Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn thư, tổng hợp, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, hiện đại hóa và công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng, hậu cần. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đội Tổng hợp.

 

Các tin đã đưa ngày: