Giới thiệu chung

27/09/2017

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
0211.3862497 - Fax: 0211.3722.482 Email: bchqs@vinhphuc.gov.vn

 LÃNH ĐẠO
Chỉ huy trưởng:
Nguyễn Hữu Thục
Điện thoại: 0211.3862491
Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Phó chỉ huy trưởng: Đào Văn Thành

Điện thoại: (đang cập nhật)

Phụ trách: (đang cập nhật)

Chính uỷ: Ngô Thanh Hải
Điện thoại:
0211.6567278 
Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Chỉ huy phó Tham mưu trưởng: Đỗ Văn Quyền
Điện thoại: 0211.3862494
Phụ trách: Công tác Quân sự và Giáo dục quốc phòng an ninh

Chỉ huy phó Quân sự: Lê Duy Sỹ
Điện thoại: 0211.3862493
Phụ trách: Hậu cần và Kỹ Thuật 
 

Phó Chính ủy: Nguyễn Việt Đức
Điện thoại: 0211.3862492
Phụ trách: Công tác Dân vận, chính sách và quần chúng

 

Các tin đã đưa ngày: