Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

29/07/2016

Chánh Văn phòng: Lê Quang Nghiệp

Điện thoại: 0211.3861.559 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Hưng 

Điện thoại: 0211.3840.520

Các tin đã đưa ngày: