Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lưc, hiệu quả 20/03/2017

Sáng 20/3, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên: Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 17/03/2017

Sáng 17/3, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức tổng kết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Vĩnh Tường: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả 24/02/2017

Chiều 24/2, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Đến dự có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

BTV Tỉnh ủy: Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại Lập Thạch 16/02/2017

Sáng 16/2, Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đảng bộ xã Bình Dương: Quyết tâm ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên 15/02/2017

Xác định việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Dương (Vĩnh Tường) ...

“Ở những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc, Ban thường vụ Thành ủy phải trực tiếp giải quyết thỏa đáng” 15/02/2017

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại Thành ủy Vĩnh Yên sáng 15/2.

Khi đảng viên đi trước... 10/02/2017

Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", những năm qua, cán bộ, đảng viên xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách...

Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 10/02/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngành Tư pháp triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 08/02/2017

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 12/01/2017

Những năm qua, cùng với tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: