Huyện Vĩnh Tường: Trên 2.400 lao động được giải quyết việc làm 9 tháng đầu năm 28/09/2017

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, 9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.409 lao động, đạt 86% kế hoạch năm...

17.900 lao động được giải quyết việc làm 9 tháng đầu năm 28/09/2017

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 17.900 lao động, đạt 78% kế hoạch năm

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động 13/09/2017

Vĩnh Phúc được đánh giá là tỉnh đi đầu trong cả nước về công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bởi các chính sách ưu việt của tỉnh đối với người lao động nói chung và lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nói riêng.

Giám sát kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh 01/09/2017

Ngày 1/9, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 01/09/2017

Những năm gần đây, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh luôn chú trọng đa dạng hóa các chương trình, loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Trên 12.100 lao động được giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 11/08/2017

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 12.153 lao động, đạt 52% kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, có 1.250 lao động được tuyển tại sàn giao dịch việc làm 03/08/2017

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng tải trên 2.000 thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, trên 1.000 thông tin lao động đăng ký tìm việc làm. Qua đó, đã tư vấn tìm việc làm cho 8.197 lượt người, giới thiệu việc làm 1.736 người, cung ứng 990 lao động.

Vĩnh Phúc chăm lo giải quyết việc làm cho người nghèo 03/07/2017

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo.

Huyện Vĩnh Tường: Hơn 1.800 lao động được giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 03/07/2017

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, 6 tháng đầu năm nay, huyện Vĩnh Tường đã giải quyết việc làm mới cho 1.821 lao động

Tập huấn công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở 20/06/2017

Sáng 20/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức tập huấn công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 137 cán bộ đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: