Giới thiệu chung

31/08/2015

 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ VĨNH PHÚC 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3861803; Fax: 0211.3841224;
Email: khuyennongvp@gmail.com.vn

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM: 

Giám đốc: Vũ Khắc Minh
Điện thoại: 0211.3727.686

Phó Giám đốc: Lê Thanh Hảo
Điện thoại: 0914.262.646

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dương
Điện thoại: 0975.875.017

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính tổng hợp
Điện thoại: 0914.791.006
Trưởng phòng: Triệu Thị Huế

2. Phòng Thông tin tuyên truyền
Điện thoại: 0985.126.119
Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Mạnh Hà


3. Phòng Chuyển giao TB KHKT
Điện thoại: 0975.875.017
Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Dương

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương
Điện thoại:0988.336.246


4. Phòng Xúc tiến thương mại
Điện thoại: 0904.234.228
Trưởng phòng: Lê Văn Bể

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Viết Cường
Điện thoại: 0165.515.7882

Các tin đã đưa ngày: