Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số 08/01/2018

Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Lễ mít tinh phát động các hoạt động truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 25/10/2017

Sáng 24/10, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Y tế tổ chức mít tinh phát động các hoạt động truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017 với chủ đề “Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội.”

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 16/10/2017

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Hội nghị ra mắt câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc 20/09/2017

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - Vị thành niên - Thanh niên (CSSKSS-VTN-TN) luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc,...

Hội nghị ra mắt câu lạc bộ tiền hôn nhân tại xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc 20/09/2017

Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - Vị thành niên - Thanh niên (CSSKSS-VTN-TN) luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc...

Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 04/07/2017

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Vĩnh Phúc có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh thấp so với cả nước, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng. Do đó, việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm duy trì ổn định tỷ số giới tính, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ...

Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017 30/06/2017

Để góp phần hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, vừa qua Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Sông Lô đã tổ chức hội nghị truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tình khi sinh tại 6 xã...

Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Vĩnh Yên tổ chức lớp tập huấn kiến thức về dân số-KHHGĐ 30/06/2017

Mới đây, trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội nông dân thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Dân số - KHHGĐ, công tác tuyên truyền vận động về Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 140 cán bộ là Ban chấp hành hội nông dân...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: