Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 04/07/2017

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Vĩnh Phúc có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh thấp so với cả nước, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng. Do đó, việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm duy trì ổn định tỷ số giới tính, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ...

Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017 30/06/2017

Để góp phần hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, vừa qua Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Sông Lô đã tổ chức hội nghị truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tình khi sinh tại 6 xã...

Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Vĩnh Yên tổ chức lớp tập huấn kiến thức về dân số-KHHGĐ 30/06/2017

Mới đây, trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội nông dân thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Dân số - KHHGĐ, công tác tuyên truyền vận động về Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 140 cán bộ là Ban chấp hành hội nông dân...

Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Tam Dương mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số- KHHGĐ năm 2017 30/06/2017

Vừa qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tam Dương phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác DS-KHHGĐ cho 208 học viên là cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên dân số của 13 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện....

Kế hoạch hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai đoạn 2017-2020, giải pháp cơ bản thực hiện thành công chiến lược dân số- sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 30/06/2017

Sau 6 năm thực hiện Chương trình hành động “Truyền thông chuyển đổi hành vi (TTCĐHV) về DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2016” đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng...

Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh 30/06/2017

Những đứa trẻ được sinh ra không theo kế hoạch sẽ khiến cho mật độ dân số ngày càng tăng cao, có thể dẫn đến bùng nổ dân số kèm theo các vấn đề về kinh tế - xã hội phát sinh như lạm phát, tình trạng đói nghèo gia tăng, trật tự xã hội mất ổn định…

Hội thảo 1 năm triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 23/05/2017

Trong 2 ngày 23 và 24/5/2017, Quỹ Hỗ trợ kỹ thuật của EU cho ngành y tế (EU-HF) phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo đánh giá 1 năm triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016 – 2025...

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Dân số - KHHGĐ cho hội viên hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên 27/04/2017

Vừa qua, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân số-KHHGĐ...

Kết quả hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 205 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Dânsố-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh 13/04/2017

Công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, cấp uỷ Đảng,...

Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số: Chuyển hướng trọng tâm sang Dân số và Phát triển 24/02/2017

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 7539/QĐ-BYT ngày 28/12/2016 phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển giai đoạn 2016-2020. Đây là quyết định...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: