Địa chỉ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP năm 2016

27/12/2016

Huyện Vĩnh Tường

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình sản xuất kinh doanh

Xếp loại

1

2

3

4

5

1

Lê Văn Cường

Tứ Kỳ, Bình Dương, Vĩnh Tường

SXKD giò chả, nem chua

B

2

Cao Văn Lý

Thôn Đầm Mới, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn, gia cầm và NTTS

B

3

Nguyễn Trọng Thiều

Xóm Cum, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi chim cút

B

4

Nguyễn Văn Xạ

Thôn Hồi Cương, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn và NTTS

B

5

Trần Văn Vinh

Xóm Mới, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn và NTTS

B

6

Cao Văn Hùng

Thôn Phú Trưng C, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn, gia cầm và NTTS

B

7

Nguyễn Văn Khoa

Thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn thịt và NTTS

B

8

Phùng Quang Tiến

Thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn thịt

B

9

Nguyễn Kiêm Dũng

Thôn Trung, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn và NTTS

B

10

Phùng Đình Hội

Thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn

B

11

Lê Văn Hạnh

Thôn Phương Viên, TT Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn và NTTS

B

12

Đầu Văn Quý

Thôn Phần Đường, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn và NTTS

B

13

Phan Thế Thắng

Khu 3, Đội Cấn, TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường

SX giò chả

B

14

Kiều Thị Thể

Thôn Kim Đê, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường

Thu mua sữa tươi nguyên liệu

B

15

Doanh nghiệp tư nhân Phạm Cử

Thôn Đình, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh doanh thủy hải sản

B

16

Bùi Văn Đại

Thôn 5, Đại Đồng, Vĩnh Tường

Kinh doanh nông sản (rau, củ, quả; thịt lợn, gà; trứng gà, cá)

B

17

Nguyễn Thị Thủy

Thôn Quảng Cư, Tuân Chính, Vĩnh Tường

Kinh doanh nông sản (rau, củ, quả; thịt lợn, cá)

B

18

Đỗ Văn Trường

Thôn Hoàng Tân, Kim Xá, Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn, gia cầm và nuôi trồng thủy sản

B

19

Trần Văn Tính

Thôn Nội, Kim Xá, Vĩnh Tường

Chăn nuôi lợn

B

20

Chi nhánh Công ty TNHH PIMC

Phương viên, Thổ Tang, Vĩnh Tường

Kinh doanh rau, củ, quả (chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh với HTX Thổ Tang)

B

21

Công ty TNHH Thành Đạt

Khu Cơ Khí, TT Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Sơ chế chè

B

22

Công ty TNHH MTV Chiến Hoa Vĩnh Phúc

KCN Tân Tiến, Thổ Tang, Vĩnh Tường

KD gạo

B

23

Nguyễn Quốc Trị

Thôn Yên Cát, TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường

Chăn nuôi bò sữa, gia cầm, cá

 

24

Công ty Cổ phần Mía đường Miền Bắc

Cụm KTXH Tân Tiến, TT Thổ Tang, Vĩnh Tường

Đóng gói, kinh doanh đường

B

25

Công ty TNHH Sơn Tiến

TT Thổ Tang, Vĩnh Tường

Sơ chế, chế biến chè

B

26

Nguyễn Văn Xuân

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Kho lạnh bảo quản, kinh doanh thủy sản

B

27

Nguyễn Văn Việt

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Kho lạnh bảo quản, kinh doanh nông sản, thủy sản

B

28

Vũ Mạnh Thắng

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

Kho lạnh bảo quản, kinh doanh thủy sản

B

29

Nguyễn Thị Linh

Thôn Lam, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

SX đậu phụ

B

30