Hàng vạn du khách đã đến với khu danh thắng Tây Thiên (23/02/2018)

Có mặt tại khu danh thắng Tây Thiên trong những ngày đầu xuân, chúng tôi nhận thấy năm nay số lượng du khách về với Tây Thiên để hành hương, vãn cảnh khá đông, công tác phục vụ du khách cũng được chuẩn bị từ trước...
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo