Dưa chuột An Hòa - sản phẩm an toàn theo mô hình VietGap (23/06/2017)

Sáng 23/6, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tiến hành kiểm tra mô hình thí điểm sản xuất dưa chuột an toàn theo quy trình VietGap tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương.
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo