Tin tức tổng hợp

Kích cầu đầu tư từ các dự án giao thông (27/03/2017)

Với quan điểm hạ tầng phải đi trước một bước, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống giao thông...

Sức trẻ ở Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (27/03/2017)

Những ngày tháng 3 hào hùng, sôi nổi của tuổi trẻ, chúng tôi có dịp về Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động đoàn và công tác thanh thiếu nhi của khối doanh nghiệp tỉnh, để cảm nhận vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung phòng chống cúm gia cầm (27/03/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 427/QĐ-TTg về việc việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo