Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu (30/09/2016)

Tại hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo