Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nỗ lực đưa ánh sáng điện đến với đồng bào vùng sâu vùng xa

14/04/2017